Stanovisko Nejvyššího soudu ČR: Přechod členství v bytovém družstvu na dědice není podmíněn jeh

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně vydalo zásadní a důležité stanovisko, které řeší převod členského podílu v bytovém družstvu na dědice a jeho členství v družstvu.

V mnoha případech bylo vyžadováno, aby dědic po smrti zůstavitele pro získání bytu požádal o členství v družstvu. Nejvyšší soud však vydal v rámci své sjednocovací činnosti rozhodnutí, že: „Přechod členství v bytovém družstvu na dědice není podmíněn jeho žádostí o členství.“ Zjednodušeně řečeno platí, že dědic, který dědí po zůstaviteli byt (členský podíl), je členem družstva automaticky dnem úmrtí zůstavitele, aniž by o členství žádal.

15. březen 2011