Nález Ústavního soudu ČR Pl. I. ÚS 3235/15 ve věci Skendera Bojku

Dne 26.4.2016 Ústavní soud vydal rozhodnutí ve věci kosovského občana Skendera Bojku ve kterém se zabýval porušením práva na spravedlivý proces a presumpci neviny.

Podrobnější informace k výše uvedenému rozhodnutí naleznete na: www.fairtrial.cz

18. květen 2016