O nás

Advokátní kancelář Heřmánek & Černý vznikla v roce 2011 spojením advokátních praxí zakládajících členů, z nichž každý je odborníkem a specialistou na určité oblasti práva, přičemž se navzájem vhodně doplňují. Zakládající členové kanceláře a spolupracující advokáti mají dlouholeté zkušenosti v poskytování právního poradenství zahraničním a tuzemským klientům, a to jak právnickým osobám, tak i jednotlivcům. Důvodem založení kanceláře byla především snaha nabídnout klientům komplexní právní servis v řadě rozličných právních a daňových oblastí.

Novinky

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 11/01/17

Dne 13.9.2016 vydal Ústavní soud Nález, jímž vyhověl ústavní stížnosti, kterou bylo napadeno rozhodnutí obecných soudů vztahující se k problematice tzv. souběhu funkcí. Ústavní soud zrušil předchozí rozhodnutí soudů v této věci, neboť dospěl k závěru, že jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny ve spojení s čl. 2 odst. 3 a s čl. 28 Listiny. Tento významný nález Ústavního soudu značně zpochybňuje dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu týkající se tzv. zákazu souběhu funkcí a může způsobit obrat v této oblasti. Ačkoliv se nález vztahuje k úpravě před rokem 2012, měly by se jeho závěry týkat i aktuální právní úpravy.

Podrobnější informace k výše uvedenému rozhodnutí naleznete na: www.fairtrial.cz