Fúze a akvizice, další přeměny společností a restrukturalizace

V oblasti fúzí a dalších přeměn společností jsme připraveni nabídnout komplexní právní služby včetně daňového posouzení nastavení přeměny či restrukturalizace, ať již jednotlivého subjektu či celé skupiny.

Novinky

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 11/01/17

Dne 13.9.2016 vydal Ústavní soud Nález, jímž vyhověl ústavní stížnosti, kterou bylo napadeno rozhodnutí obecných soudů vztahující se k problematice tzv. souběhu funkcí. Ústavní soud zrušil předchozí rozhodnutí soudů v této věci, neboť dospěl k závěru, že jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny ve spojení s čl. 2 odst. 3 a s čl. 28 Listiny. Tento významný nález Ústavního soudu značně zpochybňuje dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu týkající se tzv. zákazu souběhu funkcí a může způsobit obrat v této oblasti. Ačkoliv se nález vztahuje k úpravě před rokem 2012, měly by se jeho závěry týkat i aktuální právní úpravy.

Podrobnější informace k výše uvedenému rozhodnutí naleznete na: www.fairtrial.cz