Advokátní kancelář Heřmánek & Černý vznikla v roce 2011 spojením advokátních praxí zakládajících členů, z nichž každý je odborníkem a specialistou na určité oblasti práva, přičemž se navzájem vhodně doplňují. Zakládající členové kanceláře a spolupracující advokáti mají dlouholeté zkušenosti v poskytování právního poradenství zahraničním a tuzemským klientům, a to jak právnickým osobám, tak i jednotlivcům. Důvodem založení kanceláře byla především snaha nabídnout klientům kompletní právní servis v řadě rozličných právních oblastí, zejména v následujících oblastech:

Novinky

Nález Ústavního soudu ČR, Pl. I. ÚS 520/16 07/07/16

Dne 22.6.2016 vydal Ústavní soud Nález, jímž vyhověl ústavní stížnosti ve věci trestného činu křivého obvinění revizorů a policistů v trestním oznámení stěžovatele a došel k závěru, že bylo porušeno právo na soudní ochranu, zásada presumpce neviny a zásada nullum crimen sine lege.