Daňové služby

Advokátní kancelář LEGAL Černý úzce spolupracuje s daňovými poradci, je tak jejich prostřednictvím schopna poskytnout svým klientům také daňové poradenství, zejména v následujících oblastech:

Přípravy daňových přiznání

registrace k jednotlivým daním, příprava daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, právnických osob, DPH, dani z nemovitostí a silniční dani, zastupování v daňovém řízení a jednání před správcem daně a periodické upozornění na splatnost daní a na změny v legislativě, aj.

Daňová optimalizace a mezinárodní zdanění

daňové posouzení a popř. daňová optimalizace vztahů firem ve skupině, posouzení formy financování společností a popř. zpracování daňové optimalizace převodních cen mezi jednotlivými společnostmi ve skupině (transfer pricing).

Zdanění cizinců

návrh optimální struktury zaměstnání cizinců a vysílání českých zaměstnanců do zahraničí, zpracování daňových přiznání cizinců a vyslaných českých zaměstnanců do zahraničí.

Novinky

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 11/01/17

Dne 13.9.2016 vydal Ústavní soud Nález, jímž vyhověl ústavní stížnosti, kterou bylo napadeno rozhodnutí obecných soudů vztahující se k problematice tzv. souběhu funkcí. Ústavní soud zrušil předchozí rozhodnutí soudů v této věci, neboť dospěl k závěru, že jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny ve spojení s čl. 2 odst. 3 a s čl. 28 Listiny. Tento významný nález Ústavního soudu značně zpochybňuje dosavadní judikaturu Nejvyššího soudu týkající se tzv. zákazu souběhu funkcí a může způsobit obrat v této oblasti. Ačkoliv se nález vztahuje k úpravě před rokem 2012, měly by se jeho závěry týkat i aktuální právní úpravy.

Podrobnější informace k výše uvedenému rozhodnutí naleznete na: www.fairtrial.cz