Rozhodnutí ESLP ve věci Bédat proti Švýcarsku

Dne 29.3.2016 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí ve věci Bédat proti Švýcarsku, kde se zabývá právem na svobodu projevu dle čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech a jeho limity.

Podrobnější informace k výše uvedenému rozhodnutí naleznete na: www.fairtrial.cz

20. duben 2016