Nález Ústavního soudu ČR, Pl. I. ÚS 520/16

Dne 22.6.2016 vydal Ústavní soud Nález, jímž vyhověl ústavní stížnosti ve věci trestného činu křivého obvinění revizorů a policistů v trestním oznámení stěžovatele a došel k závěru, že bylo porušeno právo na soudní ochranu, zásada presumpce neviny a zásada nullum crimen sine lege.

Podrobnější informace k výše uvedenému rozhodnutí naleznete na: www.fairtrial.cz

7. červenec 2016