Novela zákona o spotřebních daních

Dne 3. prosince 2015 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, zákon č. 315/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Novela vstoupí v účinnosti 1. ledna 2016.

Novelou se upravuje sazba zdanění tabáku z 80% na 85% a to v souladu s požadavky směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně tabákových výrobků. Novela dále obsahuje tříletý plán úprav sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Návrh sazeb spotřební daně z cigaret pro rok 2017 představuje cca 2% růst zdanění u všech cenových segmentů cigaret. Současně se zvyšuje i zdanění doutníku a cigarillos.

Dále bude novou úpravou umožněno správci daně uvolnit dopravní prostředek, který dopravoval vybrané výrobky s dokladem, který obsahoval nesprávné nebo nepravdivé údaje. Dopravní prostředek bude moct být v rámci řízení uvolněn, pokud účastník řízení prokáže zdanění konkrétních vybraných výrobků, resp. jejich oprávněné nabytí bez daně. Obdobná úprava se uplatní i v případě skladování.

Další změna souvisí s nařízením Evropské komise č. 651/2014 a směřuje na úpravu daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty. V souladu s tímto nařízením nevznikne nárok na toto vrácení spotřební daně v rámci zemědělské prvovýroby v případě, že rozhodnutím Evropské komise byla veřejná podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem a dosud nedošlo k jejímu vrácení.

14. prosinec 2015