Novela zákona o léčivech

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na 25. schůzi dne 11. 2. 2015 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu výrazných požadavků zákona č. 109/2014 Sb. na státní rozpočet uložila vláda ministru zdravotnictví předložit návrh novely zákona o léčivech, která zajistí v roce 2015 převod finančních prostředků ve výši 1 mld. Kč z mimorozpočtových zdrojů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) do státního rozpočtu České republiky.

Důvodem přípravy novely zákona o léčivech je umožnění využití finančních prostředků na zvláštním účtu SÚKL, a to odchylně od účelu stanoveného v § 112 zákona o léčivech.

V návaznosti na uvedené je dalším důvodem přípravy novely zákona o léčivech zákonné zakotvení možnosti jednorázového převodu mimorozpočtových finančních prostředků ve výši 1,7 mld. Kč ze zvláštního účtu SÚKL na příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.

SÚKL má na zvláštním účtu přes 2 miliardy Kč. Rezervy měl na nové projekty, jako jsou zavádění systému elektronických receptů a rozhodování o cenách a úhradách zdravotnických prostředků. Z těchto projektů prozatím sešlo.

Stát chce podle důvodové zprávy pomoci také pražské Nemocnici Na Bulovce a brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny. Do dvou nemocnic by mělo zamířit kvůli jejich špatné ekonomické situaci celkem 700 milionů Kč. Bez finanční injekce by byl přímo ohrožen výkon stanoveného rozsahu zdravotní péče. Brněnská nemocnice by podle zprávy musela poskytování péče úplně přerušit.

Výpadek příjmů z regulačních poplatků má v roce 2015 činit asi 4,2 miliardy Kč, z toho u ambulancí a lékáren bude podle dřívějších propočtů ve výši asi 3,27 miliardy Kč. Stokorunové platby v nemocnicích zrušil od ledna 2014 Ústavní soud s tím, že pro řadu občanů činí nemocniční péči nedostupnou.

25. srpen 2015