Ústavní soud k odůvodnění příkazu k domovní prohlídce

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti a zrušil příkaz k domovní prohlídce. Přestože domovní prohlídka byla nařízena před zahájením trestního stíhání stěžovatele, napadený příkaz vůbec neuváděl, že by se mělo jednat o úkon neodkladný nebo neopakovatelný, natož z jakých důvodů.

V případě domovní prohlídky je totiž nutno trvat na striktním splnění určitých materiálních předpokladů. O ústavně neaprobovatelný zásah do domovní svobody jednotlivce jde přitom tehdy, pokud je domovní prohlídka zahájena toliko formálně, tj. na základě pouhého odkazu na příslušná zákonná ustanovení. V případě, kdy je domovní prohlídka nařízena před zahájením trestního stíhání stěžovatele, musejí být naplněny silnější požadavky, tj. příkaz k domovní prohlídce musí být vydán s odůvodněním, že jde o úkon neodkladný nebo neopakovatelný.
Přezkumnou a do značné míry i dozorčí funkci soudu nad průběhem trestního řízení na sebe nemůže převzít sám policejní orgán ani státní zástupce, neboť nepředstavují příslušnou nezávislou a neutrální instanci. Nepostačuje tudíž to, že státní zástupce ve svém návrhu na provedení domovní prohlídky označil daný úkon jako neodkladný a neopakovatelný.
Obecný soud totiž nemůže rezignovat na to, aby v příkazu k domovní prohlídce co možná nejpřesněji vymezil, proč má být ve stadiu před zahájením trestního stíhání nařízena domovní prohlídka.

Ústavně souladný základ pro provedení domovní prohlídky v daném případě není dán. Nebyl-li ovšem dán legitimní důvod k provedení domovní prohlídky, nemůže být dán ani legitimní důvod k zajištění věcí, které byly při domovní prohlídce nalezeny.

Z nálezu Ústavního soudu ze dne 10.1.2010, sp. zn. I. ÚS 3369/10.

7. únor 2012