Usnesení Nejvyššího správního soudu ohledně advokátních talárů

Nejvyšší správní soud rozhodl v řízení proti odpůrci: Česká advokátní komora, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 8. 6. 2010, které bylo zveřejněno v částce 2 Věstníku ČAK pod č. 4/2010, ohledně vzhledu stavovského oděvu advokáta (talárů).

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že usnesení č. 4/2010 Věstníku, ze dne 8. 6. 2010, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta je podzákonným právním předpisem; z formálního a zejména ani z materiálního hlediska nenaplňuje znaky opatření obecné povahy, proti němuž je určena soudní ochrana ust. § 101a s. ř. s.

16. březen 2011