Adam Černý  (Advokát)

Vysoká škola ekonomická v Praze (2002)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2003)
Universität Passau (2005)

Specializace

Adam Černý se zabývá ve své právní praxi především litigací, a to jak před obecnými soudy, tak před rozhodčími soudy. Mezi další oblasti specializace náleží korporátní agenda, zejména oblast práv akcionářů, povinnosti členů orgánů, corporate governance a korporátní transakce M&A. Adam Černý má bohaté zkušenosti se strukturováním transakcí, spornou korporátní agendou, trestním právem a zastupováním klientů v insolvenčních řízeních.

Publikace

Kontakty

  • Tel.: +420 222 518 245
  • Mob.: +420 775 550 056
  • E-mail: cerny@hclegal.cz
  • Jazyky: anglicky, česky, německy

Stáhnout vizitku *.vcf